Viết sai sự thật lên Facebook, ông Trần Đức Anh Sơn bị khai trừ Đảng

08/03/2019 13:17:59

Thành ủy Đà Nẵng nhận định vi phạm của ông Sơn là rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên, làm mất uy tín của bản thân và tổ chức Đảng.

Ngày 8/3, lãnh đạo Văn phòng Thành ủy cho biết Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã có quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Trần Đức Anh Sơn (Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế - Xã hội Đà Nẵng) bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng.

Viết sai sự thật lên Facebook, ông Trần Đức Anh Sơn bị khai trừ Đảng
Ông Trần Đức Anh Sơn. Ảnh: Facebook nhân vật. 

Cơ quan chức năng TP Đà Nẵng kết luận ông Trần Đức Anh Sơn đã viết, đăng tin, bài sai sự thật, không đúng với quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên mạng xã hội Facebook.

Hành vi của ông Sơn vi phạm Điều 3, 4, Quy định 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban chấp hành Trung ương (khóa XI) về những điều đảng viên không được làm; vi phạm Quy định 5946-QĐ/TU ngày 13/9/2012 của Ban thường vụ Thành ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp.

Thành ủy Đà Nẵng nhận định vi phạm của ông Sơn rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên, làm mất uy tín của bản thân và tổ chức Đảng, cơ quan nơi ông Sơn sinh hoạt, công tác.

Căn cứ Điểm a, Khoản 3, Điều 7; Điểm g, Khoản 2, Điều 10, Quy định 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị (khóa XII) về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm và xét nội dung, tính chất, mức độ, tác hại và nguyên nhân vi phạm, Ban thường vụ Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Sơn. 

Theo Nguyên Vũ (Tri Thức Trực Tuyến)