TP.HCM chuẩn bị phương án thu phí ô tô vào trung tâm

01/01/2018 14:30:00

Nhằm thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù cho TP.HCM phát triển bền vững theo Nghị quyết 54 của Quốc hội, UBND TP.HCM yêu cầu các sở ngành chuẩn bị hàng loạt nội dung, đề án về tài chính, ngân sách.

TP.HCM chuẩn bị phương án thu phí ô tô vào trung tâm
UBND TP.HCM vừa yêu cầu Sở GTVT chuẩn bị nội dung liên quan đến các loại phí, lệ phí ở các lĩnh vực sở này phụ trách, trong đó có phí xe ô tô vào trung tâm TP (lộ trình thực hiện đến năm 2020)

Liên quan đến lĩnh vực hạ tầng giao thông, ngày 1.1.2018 UBND TP.HCM đã yêu cầu Sở GTVT chuẩn bị nội dung liên quan đến phí trông giữ xe trên lòng đường, vỉa hè tại khu vực trung tâm, phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng khu vực cửa khẩu cảng biển TP.HCM; phí xe ô tô vào trung tâm TP (lộ trình thực hiện đến năm 2020) và các loại phí, lệ phí liên quan đến lĩnh vực phụ trách.

Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TP được yêu cầu chuẩn bị nội dung liên quan đến phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

Về lĩnh vực tài chính, ngân sách, Cục Thuế TP được giao chuẩn bị nội dung liên quan đến thuế bảo vệ môi trường (đối với mặt hàng xăng dầu), thuế tiêu thụ đặc biệt đối với một số mặt hàng xa xỉ.

UBND TP.HCM cũng đã có văn bản yêu cầu Sở Tài chính khẩn trương chuẩn bị các nội dung, đề án trình HĐND TP tại kỳ họp bất thường đầu tháng 3.2018, gồm đề án thực hiện và sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương, chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập; đề xuất tăng thêm hoặc điều chỉnh ít nhất một loại phí, lệ phí, thuế cụ thể là phí nước thải, phí đậu xe khu vực trung tâm và phí lưu thông tại các cảng; phối hợp Sở Nội vụ chuẩn bị đề án cơ chế, chính sách thu hút nhân tài, chuyên gia, nhà khoa học về công tác ở các sở ban ngành, các khu công nghệ cao.

Theo UBND TP.HCM, TP xây dựng các nội dung, đề án nói trên nhằm thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù cho TP.HCM phát triển bền vững theo Nghị quyết 54 của Quốc hội.

Các đề án được nghiên cứu, phân tích, đánh giá kỹ tác động xã hội, lấy ý kiến phản biện của Ủy ban MTTQ VN TP.HCM, HĐND TP trước khi áp dụng.

Theo Đình Phú (Thanh Niên Online)