Thay thế nhiệm vụ Trưởng ban chỉ đạo của ông Chu Ngọc Anh

10/07/2022 09:46:26

Ban Chỉ đạo cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo thống nhất phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị.

Theo đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng là Trưởng ban Chỉ đạo, phụ trách chung, chỉ đạo hoạt động của Ban Chỉ đạo theo chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn là Phó Trưởng ban Thường trực, thay mặt Trưởng ban điều hành các hoạt động của Ban Chỉ đạo; chịu trách nhiệm thường trực giải quyết các công việc liên quan trong quá trình triển khai thực hiện cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Đông là Phó ban Chỉ đạo, chỉ đạo thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tạm cư phục vụ giải phóng mặt bằng, thu hồi, giao đất, cho thuê đất, tính tiền sử dụng đất đối với các dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Quí Tiên là Phó Trưởng ban, chỉ đạo các Ban HĐND thành phố tham gia trong quá trình xây dựng và triển khai thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; thẩm tra các Đề án, đề xuất của UBND thành phố về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trước khi trình Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải là Phó Trưởng ban, chỉ đạo thực hiện bố trí ngân sách nhà nước thực hiện dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, tạo lập quỹ nhà tạm cư, giải phóng mặt bằng; nghiên cứu các cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư theo quy định...

Ngoài ra, Bí thư, Chủ tịch UBND các địa phương có nhà chung cư cũ chủ trì xây dựng, ban hành các kế hoạch về kiểm tra, giám sát, quản lý, xử lý trật tự xây dựng tại các nhà chung cư cũ trên địa bàn; tổ chức di dời các chủ sở hữu, chủ sử dụng ra khỏi chung cư cũ nguy hiểm, hư hỏng nặng; chủ trì tổ chức tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ năng lực các nhà đầu tư đăng ký tham gia dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; tổ chức lấy ý kiến lựa chọn nhà đầu tư; phê duyệt phương án bồi thường...

Trước đó vào tháng 4/2021, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Quyết định số 947-QĐ/TU thành lập Ban Chỉ đạo cải tạo chung cư cũ địa bàn thành phố.

Theo đó, ông Chu Ngọc Anh làm Trưởng ban Chỉ đạo; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn làm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo.

Các Phó Trưởng ban Chỉ đạo gồm: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông; Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải...

Theo Trần Hoàng (Tiền Phong)