Sáng nay, 69 triệu cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND

23/05/2021 07:12:52

Sáng nay, 23/5, hơn 69 triệu cử tri cả nước hân hoan đi bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để lựa chọn những người tiêu biểu, có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho Nhân dân cả nước tại Quốc hội và HĐND các cấp.

Theo Hội đồng Bầu cử Quốc gia, cả nước thành lập 63 Ủy ban bầu cử cấp tỉnh; 682 Ủy ban bầu cử cấp huyện và 10.134 Ủy ban bầu cử cấp xã. 184 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội; 1.059 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh; 6.188 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện; 69.619 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã. Ở các khu vực bỏ phiếu, các địa phương trong cả nước đã thành lập 84.767 tổ bầu cử.

Công tác chuẩn bị nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành theo đúng quy trình, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện và tiến độ theo quy định. Trong quá trình hiệp thương đã cân đối hợp lý cơ cấu kết hợp, chú ý đến việc bảo đảm tỷ lệ ứng cử là nữ, trẻ tuổi, ngoài Đảng, dân tộc thiểu số, có trình độ chuyên môn cao và đại diện cho các thành phần xã hội.

Sáng nay, 69 triệu cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND
Cử tri cả nước bước vào Ngày bầu cử.

Về cơ cấu kết hợp: Phụ nữ: 157.680 người (tỷ lệ 38,91%); trẻ tuổi: 181.056 người (tỷ lệ 44,68%); ngoài Đảng: 102.084 người (tỷ lệ 25,19%); người dân tộc thiểu số: 87.062 người (tỷ lệ 21,48%). Về trình độ chuyên môn: tiến sỹ: 18 người (tỷ lệ 0,004%); thạc sỹ: 6.390 người (tỷ lệ 1,58%); đại học: 169.014 người (tỷ lệ 41,71%); dưới đại học: 229.822 (tỷ lệ 56,71%). Số người tự ứng cử: 213 người (tỷ lệ 0,05%).

Đã tiến hành rà soát và giải quyết những vấn đề phát sinh về công tác nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội và ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Tính đến thời điểm này, số lượng chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là 866 người để bầu 500 đại biểu (tỷ lệ 1,73 người ứng cử để bầu 1 đại biểu). Cơ cấu kết hợp như sau: phụ nữ: 393 người (45,38%); Người dân tộc thiểu số: 185 người (21,36%); Người ngoài Đảng: 74 người (8,55%); tái cử: 204 người (23,56%); Người trẻ tuổi (dưới 40 tuổi): 224 người (25,87%). Số người tự ứng cử 9.

Về ứng cử viên đại biểu HĐND cấp tỉnh: Tổng số đại biểu được bầu theo luật định: 3.726 người; tổng số người ứng cử theo danh sách chính thức là 6.199 người; tỷ lệ 1,66 người ứng cử để bầu 1 đại biểu. Tổng số đại biểu HĐND cấp huyện được bầu theo luật định: 22.952 người; tổng số người ứng cử trong danh sách chính thức là 37.468 người; tỷ lệ 1,66 lần. Tổng số đại biểu HĐND cấp xã được bầu theo luật định: 242.312 người; tổng số người ứng cử trong danh sách chính thức là 405.244 người; tỷ lệ 1,67 lần.

Sáng nay, 69 triệu cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND - 1
Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) phối hợp đảm bảo ANTT phục vụ bầu cử.

Theo đề nghị của Ủy ban bầu cử một số tỉnh, Hội đồng bầu cử quốc gia đã có văn bản cho phép nhiều khu vực bỏ phiếu trên địa bàn các tỉnh này tiến hành bỏ phiếu sớm. Nhiều đơn vị trong lực lượng vũ trang cũng đã hoàn thành việc bầu cử để tăng cường lực lượng bảo vệ an toàn tuyệt đối công tác bầu cử trong ngày hôm nay ở địa phương.

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị trọng đại, diễn ra trong thời điểm chúng ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực và trong nước; âm mưu hoạt động chống phá bầu cử của các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm; những vấn đề an ninh phi truyền thống, đặc biệt là đại dịch bệnh COVID-19 đang lây lan tại nhiều địa phương và nhiều nước trong khu vực. Tình hình đó đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác bảo đảm ANTT, an toàn cuộc bầu cử.

Là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo đảm ANTT, lực lượng Công an toàn quốc đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp hiệp đồng, chặt chẽ cùng các lực lượng liên quan triển khai quyết liệt, có hiệu quả các phương án, kế hoạch, dành toàn tâm, toàn lực bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Ngày bầu cử, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, để Ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân...

Theo Quỳnh Vinh (Cand.com.vn)