Quốc hội bắt đầu chất vấn các thành viên Chính phủ

11/06/2015 09:14:11

Sáng 11/6, Quốc hội bước vào 2,5 ngày chất vấn và trả lời chất vấn. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng 4 Bộ trưởng Nông nghiệp, Công Thương, Khoa học, Giáo dục sẽ trực tiếp trả lời chất vấn.

Sáng 11/6, Quốc hội bước vào 2,5 ngày chất vấn và trả lời chất vấn. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng 4 Bộ trưởng Nông nghiệp, Công Thương, Khoa học, Giáo dục sẽ trực tiếp trả lời chất vấn.

Mở đầu phiên chất vấn, sau phần phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Quốc hội sẽ nghe Trưởng Ban dân nguyện Nguyễn Đức Hiền trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII.
 

Bộ trưởng Cao Đức Phát là thành viên Chính phủ đầu tiên trả lời chất vấn.

Là Bộ trưởng đăng đàn đầu tiên, Bộ trưởng Nông nghiệp Cao Đức Phát sẽ giải trình với các đại biểu xung quanh những vấn đề: Thực trạng “liên kết 4 nhà” và giải pháp ổn định đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp; Giải pháp tiêu thụ sản phẩm và quy hoạch, kế hoạch phát triển bền vững cây công nghiệp ở Việt Nam hiện nay; Giải pháp hỗ trợ ngư dân khai thác nguồn lợi thủy sản, bảo vệ và phát triển ngư trường.

Theo Ủy ban thường vụ Quốc hội, tiêu chí lựa chọn người trả lời chất vấn là người phụ trách lĩnh vực có nhiều vấn đề bức xúc, được nhiều đại biểu Quốc hội, cử tri và dư luận quan tâm hoặc có vấn đề đã được chất vấn nhưng trong thực tế chỉ đạo, điều hành, chuyển biến còn chậm. Những Bộ trưởng, Trưởng ngành phụ trách những lĩnh vực chưa có nhiều nội dung bức xúc nổi lên nhưng những kỳ họp gần đây chưa có điều kiện giải trình trước Quốc hội cũng nằm trong tiêu chí lựa chọn trả lời chất vấn.

Tiếp theo Bộ trưởng Nông nghiệp, các Bộ trưởng Công Thương, Khoa học và Giáo dục sẽ đăng đàn trong các phiên chất vấn tiếp theo.

Chốt lại nội dung chất vấn và trả lời chất vấn, sáng 13/6, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề trong chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội thuộc trách nhiệm của Chính phủ và trực tiếp trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Thủ tướng cũng yêu cầu các thành viên Chính phủ chuẩn bị, chủ động trả lời những câu hỏi khác do đại biểu Quốc hội trực tiếp nêu tại phiên chất vấn.
 
Theo báo cáo tổng hợp câu hỏi chất vấn của đại biểu Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã nhận được 46 văn bản chất vấn, với 61 câu hỏi của đại biểu Quốc hội gửi đến Thủ tướng Chính phủ và 15 vị Bộ trưởng, Trưởng ngành; trong đó, Thủ tướng Chính phủ nhận được 8 chất vấn; Bộ trưởng Nông nghiệp (9 chất vấn); Bộ trưởng Tài nguyên (4 chất vấn); Bộ trưởng các Bộ: Công Thương, Giáo dục, Lao động và Tài chính (3 chất vấn); Bộ trưởng các Bộ: Khoa học, Công an, Giao thông, Tư pháp (2 chất vấn)…
 
Theo Võ Hải (VnExpress.net)