Ông Đặng Đình Quý làm Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

11/01/2016 16:44:02

Thủ tướng vừa ký quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Đặng Đình Quý giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Thủ tướng vừa ký quyết định bổ nhiệm có thời hạn ông Đặng Đình Quý giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Ông Quý sinh năm 1961, quê Nam Định, là thạc sĩ nghiên cứu phát triển, tiến sĩ sử học.
 

Ông từng đảm nhiệm các chức vụ quyền Giám đốc Học viện Quan hệ quốc tế (Bộ Ngoại giao); Giám đốc Học viện Ngoại giao, Viện trưởng Viện Biển Đông (Bộ Ngoại giao).

Với quyết định bổ nhiệm này, Bộ Ngoại giao hiện có 6 thứ trưởng, gồm các ông: Hồ Xuân Sơn, Bùi Thanh Sơn, Lê Hoài Trung, Hà Kim Ngọc, Vũ Hồng Nam và Đặng Đình Quý.
 
>> Bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Ngoại giao mới 
>> Bộ Quốc phòng có 4 thứ trưởng mới

Theo Nhật Lâm (Zing.vn)