Không để lọt vào cấp ủy người không xứng đáng

12/07/2020 20:30:52

Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh quan điểm kiên quyết không để lọt vào cấp ủy những người không xứng đáng, nhưng cũng không bỏ sót những cán bộ thật sự có đức, có tài, có uy tín.

Nội dung này được Ban Tổ chức Trung ương đề cập trong công văn gửi các Ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương về việc rút kinh nghiệm qua đại hội Đảng bộ, chi bộ cơ sở.

Thí điểm bầu trực tiếp bí thư tại đại hội

Theo Ban Tổ chức Trung ương, đến hết ngày 30/6, các cấp ủy, tổ chức Đảng đã tổ chức thành công đại hội của 99,8% tổ chức cơ sở Đảng. Một số đại hội điểm, thí điểm của Đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở về cơ bản không có vướng mắc. Một số tỉnh ủy, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương có nhiều cách làm hay, sáng tạo.

Chất lượng tham luận tại đại hội được nâng lên, không khí thảo luận ở nhiều đại hội sôi nổi, thẳng thắn, có tính chiến đấu, tập hợp được trí tuệ của đông đảo cán bộ, đảng viên; tạo được sự phấn khởi, tin tưởng, dân chủ, đoàn kết.

Đặc biệt, công tác chuẩn bị nhân sự được thực hiện dân chủ, khách quan, đúng quy trình và được các cơ quan chuyên môn thẩm định, cấp ủy cấp trên trực tiếp phê duyệt, đồng ý giới thiệu.

Không để lọt vào cấp ủy người không xứng đáng
Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh việc kiên quyết không để lọt vào cấp ủy những người không xứng đáng. Ảnh: TTXVN.

Ban Tổ chức Trung ương khẳng định nhân sự được giới thiệu cơ bản bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, được chuẩn bị kỹ theo quy trình 5 bước, số dư hợp lý nên có rất ít nhân sự được ứng cử, đề cử tại đại hội.

Quy chế bầu cử trong Đảng được thực hiện nghiêm túc, việc kiểm phiếu được thực hiện bằng máy tính; hầu hết chỉ bầu một lần đủ số lượng cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư và đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ cấp trên.

Việc đổi mới 1/3 cấp ủy viên, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số tham gia cấp ủy ở nhiều nơi đạt, vượt mục tiêu đề ra; trình độ cấp ủy viên cao hơn nhiệm kỳ trước.

Đáng lưu ý, nhiều nơi thực hiện tốt chủ trương thí điểm bầu trực tiếp bí thư cấp ủy tại đại hội. Các bí thư trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu cao, nhiều người đạt tỷ lệ 100%.

Có nơi đề cử bí thư, phó bí thư uy tín thấp

Tuy nhiên, Ban Tổ chức cũng tổng kết một số hạn chế, khuyết điểm như báo cáo kiểm điểm của một số cấp ủy còn chưa thẳng thắn tự phê bình và phê bình; chưa mạnh dạn nhận trách nhiệm cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể.

Bên cạnh đó, tiêu chuẩn cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ, bí thư, phó bí thư nhiệm kỳ 2020-2025 ở nhiều nơi chưa được cụ thể hóa cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế. Một số nơi tỷ lệ cấp ủy viên tham gia lần đầu, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số chưa đạt mục tiêu đề ra.

Một vài nơi bầu thiếu chức danh bí thư, phó bí thư nhưng lại được cấp ủy cấp trên chỉ định ngay sau đại hội, chưa tạo được sự đồng thuận của đảng viên và nhân dân. Cá biệt, còn một số nơi đề cử bí thư, phó bí thư, ủy viên ban thường vụ do năng lực, uy tín thấp, không được đại hội bầu vào cấp ủy khóa mới.

Đề cập đến bài học kinh nghiệm, Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh đặc biệt về công tác nhân sự.

Theo đó, công tác nhân sự phải tiến hành theo phương châm “làm từng bước chặt chẽ, từng việc cụ thể, từng nhóm chức danh từ thấp đến cao, bảo đảm thận trọng, kỹ lưỡng, làm đến đâu chắc đến đó”.

Trong công tác nhân sự đại hội phải đặc biệt coi trọng chất lượng, tiêu chuẩn, điều kiện là chính, đồng thời đánh giá chính xác cán bộ cả về phẩm chất, đạo đức, năng lực, uy tín và kết quả công tác thông qua các sản phẩm cụ thể.

Đồng thời, phải giữ đúng nguyên tắc, thực hiện nhất quán, phát huy dân chủ, huy động trí tuệ tập thể, công tâm, khách quan, công bằng, công khai, minh bạch và quyết định theo đa số.

Đặc biệt, kiên quyết không để lọt vào cấp ủy những người không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, không xứng đáng nhưng cũng không bỏ sót những cán bộ thật sự có đức, có tài, có uy tín trong Đảng và nhân dân.

Theo Hoài Thu (Tri Thức Trực Tuyến)