Hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 trong bầu cử: Các địa phương có dịch và không có dịch phải làm như thế nào?

22/05/2021 18:45:00

Chỉ còn ít giờ nữa, cả nước sẽ diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Mới đây, giới chuyên môn đã hướng dẫn cách phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong bầu cử cho các địa phương.

Ngày 22/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) đã có những hướng dẫn về việc phòng chống dịch COVID-19 trong bầu cử với người dân từng khu vực tương ứng với tình hình dịch bệnh cụ thể tại địa phương.

Với các địa phương không có dịch COVID-19, áp dụng như ảnh bên dưới:

Hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 trong bầu cử: Các địa phương có dịch và không có dịch phải làm như thế nào?

Với các địa phương có dịch COVID-19

- Tại hội nghị, cuộc họp trực tiếp, người tham dự cần thực hiện:

Hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 trong bầu cử: Các địa phương có dịch và không có dịch phải làm như thế nào? - 1

- Tại Hội nghị, cuộc họp trực tuyến, người tham dự cần thực hiện:

 

Hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 trong bầu cử: Các địa phương có dịch và không có dịch phải làm như thế nào? - 2

- Tại địa điểm bỏ phiếu bầu cử ở các xã, phường, thị trấn thực hiện giãn cách xã hội, người tham dự cần thực hiện:

 

Hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 trong bầu cử: Các địa phương có dịch và không có dịch phải làm như thế nào? - 3

- Người đang cách ly tại nhà cần thực hiện:

Hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 trong bầu cử: Các địa phương có dịch và không có dịch phải làm như thế nào? - 4

Theo HOÀNG LÊ (Pháp luật và bạn đọc)