Học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố điểm chuẩn

06/08/2018 12:13:41

Sáng 6/8, Học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố điểm chuẩn vào trường. Theo đó, điểm chuẩn nhiều ngành dao động từ 16-20 điểm.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố điểm chuẩn

Học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố điểm chuẩn - 1

Học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố điểm chuẩn - 2

Học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố điểm chuẩn - 3

Học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố điểm chuẩn - 4

Học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố điểm chuẩn - 5

Theo Đỗ Hợp (Tiền Phong)