Hỗ trợ tối đa 40 triệu đồng cho hộ có nhà sập, trôi do bão, lũ

06/11/2020 11:00:53

Đối với các hộ gia đình có nhà ở bị đổ, sập, trôi hoàn toàn thì ngân sách trung ương hỗ trợ tối đa 40 triệu đồng/hộ; nhà bị hư hỏng nặng hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng/hộ.

Ngày 5/11, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết về việc hỗ trợ kinh phí khắc phục thiệt hại nặng về nhà ở do thiên tai gây ra trong tháng 10/2020 tại một số địa phương miền Trung và Tây nguyên, gồm: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Kon Tum.

Căn cứ mức độ thiệt hại về nhà ở và mức hỗ trợ từ ngân sách trung ương, các địa phương chủ động sử dụng ngân sách của mình và huy động thêm các nguồn lực hợp pháp khác để quyết định mức hỗ trợ cho các hộ dân cho phù hợp.

Theo đó, các hộ có nhà bị sập, trôi hoàn toàn được ngân sách T.Ư hỗ trợ tối đa 40 triệu đồng/hộ, nhà bị hư hỏng nặng hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng/hộ.

Hỗ trợ tối đa 40 triệu đồng cho hộ có nhà sập, trôi do bão, lũ
Các hộ có nhà bị sập, trôi hoàn toàn được ngân sách T.Ư hỗ trợ tối đa 40 triệu đồng/hộ

Trình tự, thủ tục hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và các văn bản hướng dẫn.

Nghị quyết cũng nêu rõ: Ưu tiên dành nguồn lực ngân sách nhà nước, trong đó chủ yếu là ngân sách trung ương và huy động các nguồn tài chính hợp pháp khác để hỗ trợ người dân xây dựng, sửa chữa, cải tạo nhà ở bị sập, trôi, hư hỏng nặng.

Nghị quyết yêu cầu việc hỗ trợ phải đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch; tránh trục lợi chính sách; không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không nhận hỗ trợ.

Chính phủ giao chủ tịch UBND các tỉnh nêu trên rà soát, thống kê và phân loại mức độ thiệt hại về nhà ở của người dân trên địa bàn, báo cáo Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Thủ tướng quyết định mức kinh phí hỗ trợ từ ngân sách T.Ư; chịu trách nhiệm toàn diện về tính chính xác của số liệu báo cáo và việc triển khai thực hiện chính sách theo Nghị quyết này.

Thời gian rà soát báo cáo về Bộ Tài chính, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai thực hiện trước ngày 20/11/2020. Quá thời hạn trên, các địa phương có trách nhiệm bố trí ngân sách địa phương để thực hiện chính sách, ngân sách trung ương không hỗ trợ.

Thùy Dương (Nguoiduatin.vn)