Hàng loạt chính sách có hiệu lực từ tháng 11/2021: Giảm thuế GTGT cho nhiều hàng hóa, dịch vụ

31/10/2021 08:28:39

Tháng 11/2021 là thời điểm áp dụng của nhiều chính sách mới liên quan đến người lao động và doanh nghiệp, đến chính sách thuế và thủ tục khiếu nại, tố cáo…

Thời hạn chi trả tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116

Theo hướng dẫn tại Quyết định 28/2021 của Thủ tướng, người lao động đang đóng bảo hiểm thất nghiệp không cần trực tiếp làm thủ tục nhận tiền. Việc này do cơ quan bảo hiểm xã hội và doanh nghiệp phối hợp thực hiện.

Sau khi nhận được danh sách người lao động đủ điều kiện nhận hỗ trợ do cơ quan bảo hiểm xã hội gửi, nếu doanh nghiệp cần điều chỉnh thông tin thì muộn nhất đến hết ngày 10/11 phải hoàn thành để gửi lại cho cơ quan bảo hiểm xã hội, kèm theo hồ sơ chứng minh thông tin điều chỉnh.

Trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận được danh sách điều chỉnh, cơ quan bảo hiểm xã hội phải chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động tại doanh nghiệp. Như vậy chậm nhất là 30/11, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động tại doanh nghiệp theo Nghị quyết 116.

Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp đến ngày 30/11 nếu chưa nhận được tiền hỗ trợ thì phải tự làm thủ tục thông qua ứng dụng VssID, qua cổng dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc đến trực tiếp cơ quan bảo hiểm xã hội như đối với trường hợp người đã nghỉ việc.

Hàng loạt chính sách có hiệu lực từ  tháng 11/2021: Giảm thuế GTGT cho nhiều hàng hóa, dịch vụ
Ảnh minh họa

Giảm thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ vận tải, du lịch

Đây là nội dung tại Nghị quyết 406 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19. Hôm 27/10, Chính phủ cũng đã có Nghị định 92 quy định chi tiết thi hành nghị quyết này.

Theo đó, từ 1/11 đến hết 31/12, các dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng gồm: Vận tải đường sắt, vận tải đường thủy, vận tải hàng không, vận tải đường bộ; dịch vụ lưu trú, ăn uống, đại lý du lịch, kinh doanh tour du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quàng bá và tổ chức tour du lịch.

Ngoài ra, các sản phẩm và dịch vụ xuất bản nằm trong nhóm được giảm thuế gồm: Dịch vụ điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc; tác phẩm nghệ thuật và dịch vụ sáng tác; dịch vụ của thư viện, lưu trữ, bảo tàng; dịch vụ thể thao, vui chơi và giải trí…

Về mức thuế được giảm, doanh nghiệp, tổ chức tính thuế theo phương pháp khấu trừ được giảm 30% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng. Doanh nghiệp, tổ chức tính thuế theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 30% mức tỷ lệ % để tính thuế.

Điều chỉnh quy định về bảo vệ người lao động khi thực hiện tố cáo

Thông tư 09/2021/TT-BLĐBXH sửa đổi, bổ sung Thông tư 08/2020/TT-BLĐTBXH bảo vệ việc làm của người tố cáo là người lao động làm việc theo hợp đồng lao động cũng bắt đầu được áp dụng từ ngày 01/11/2021.

Theo đó, vấn đề bảo vệ việc làm cho người lao động thực hiện tố cáo sẽ có một vài thay đổi sau:

Trình tự, thủ tục bảo vệ người động tố cáo.

Từ ngày 01/11/2021: Áp dụng theo Mục 2 Chương VI Luật Tố cáo.

Trách nhiệm của tổ chức đại diện người lao động khi người sử dụng lao động không chấp hành biện pháp bảo vệ việc làm cho người lao động tố cáo.

Từ 01/11/2021: Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban lãnh đạo của tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp mà người lao động phải báo ngay sự việc cho các cơ quan, tổ chức sau:

+ Cơ quan ra quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ

+ Tổ chức đại diện cấp trên trực tiếp của người lao động (nếu có).

Trước đó: Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc tổ chức đại diện hợp pháp khác của người lao động tại cơ sở phải báo cho các cơ quan, tổ chức sau:

+ Cơ quan ra quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ

+ Công đoàn cấp trên trực tiếp hoặc tổ chức đại diện hợp pháp cấp trên trực tiếp của người lao động (nếu có).

Bỏ quy định về quyết định, thay đổi, bổ sung và chấm dứt việc áp dụng biện pháp bảo vệ và trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp.

Cách xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng

Thông tư số 14/2021/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 1-11-2021 và thay thế Thông tư số 03/2017/TT-BXD ngày 16-3-2017.

Trường hợp sửa chữa công trình có chi phí thực hiện từ 500 triệu đồng trở lên thì dự toán chi phí sửa chữa công trình xác định theo quy định tại thông tư hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng của Bộ Xây dựng.

- Trường hợp sửa chữa công trình có chi phí thực hiện dưới 500 triệu đồng thì dự toán chi phí sửa chữa công trình xác định như sau:

Chi phí sửa chữa được xác định trên cơ sở khối lượng và đơn giá sửa chữa công trình.

Tổng hợp dự toán chi phí sửa chữa công trình có chi phí thực hiện dưới 500 triệu đồng theo hướng dẫn tại bảng 2.2 Phụ lục II ban hành kèm theo thông tư này.

Ngoài ra, thông tư cũng quy định rõ chi phí quản lý bảo trì thuộc trách nhiệm chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình xác định như sau:

- Đối với sửa chữa công trình có chi phí thực hiện dưới 500 triệu đồng thì xác định bằng 3,5% tổng chi phí thực hiện các công việc bảo trì định kỳ hằng năm...

- Đối với sửa chữa công trình có chi phí thực hiện từ 500 triệu đồng trở lên có yêu cầu lập báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc dự án đầu tư sửa chữa công trình thì xác định bằng 3,5% tổng chi phí thực hiện các công việc bảo trì định kỳ hằng năm...

Quy định mới về tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo

Đây là nội dung được nêu trong Thông tư 04 của Thanh tra Chính phủ về quy trình tiếp công dân. Thông tư này sẽ được áp dụng từ ngày 15/11/2021. Cũng từ ngày này, Thông tư 05 cũng của Thanh tra Chính phủ có hiệu lực với những quy định mới về tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Thông tư 04 chỉ rõ, sẽ từ chối tiếp công dân và giải thích lý do từ chối, đồng thời báo cáo với người phụ trách nếu đó là: Người say rượu, bia; người mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc điều khiển hành vi; Người có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ hoặc có các hành vi khác vi phạm nội quy nơi tiếp công dân.

Thông tư 05 quy định kể từ thời điểm ngày 15/11/2021, đơn thư khiếu nại tố cáo bằng tiếng nước ngoài kèm theo bản dịch được công chứng sẽ được tiếp nhận xử lý. Trong khi trước đây, chỉ tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo được viết bằng ngôn ngữ duy nhất là tiếng Việt.

Thêm quyền lợi cho giảng viên hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học

Thông tư 26/2021/TT-BGDĐT quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học có hiệu lực từ ngày 02/11/2021 và thay thế Thông tư 19/2012/TT-BGDĐT ngày 01/6/2012.

Trong đó, quy định trách nhiệm và quyền của người hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học như sau:

- Người hướng dẫn có trách nhiệm tham gia hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học, chịu trách nhiệm về nội dung của đề tài được phân công hướng dẫn, tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc về đạo đức nghiên cứu và các quy định hiện hành.

- Người hướng dẫn được tính giờ nghiên cứu khoa học, được hưởng mức thù lao và các quyền lợi khác theo quy định của cơ sở giáo dục đại học sau khi hoàn thành việc hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học.

(Trước đây chỉ quy định được tính giờ nghiên cứu khoa học).

- Người hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học có kết quả xuất sắc, đạt các giải thưởng khoa học và công nghệ trong và ngoài nước hoặc các kết quả nghiên cứu được áp dụng, triển khai mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội được ưu tiên trong việc xét chọn danh hiệu thi đua các cấp và các hình thức khen thưởng khác.

(Bổ sung trường hợp nghiên cứu khoa học đạt các giải thưởng khoa học và công nghệ trong và ngoài nước).

Nguyên tắc bổ nhiệm, xếp lương chức danh nghề nghiệp khúc xạ nhãn khoa

Ngày 01/11/2021 là thời điểm bắt đầu có hiệu lực của Thông tư 14/2021/TT-BYT quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức khúc xạ nhãn khoa.

Theo đó, từ tháng 11 tới đây, viên chức khúc xạ nhãn khoa (hạng III), với mã số V.08.11.30 sẽ được xếp lương như sau:

Chức danh nghề nghiệp khúc xạ nhãn khoa hạng III:

- Thực hiện Bảng lương chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước (Bảng 3) tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP .

- Những người này được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98 (tương ứng là 3,48 triệu đồng/tháng đến 7,42 triệu đồng/tháng).

Viên chức từ các chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế hiện giữ sang chức danh nghề nghiệp khúc xạ nhãn khoa:

Những người này được áp dụng tiền lương theo hướng dẫn xếp lương tại khoản 2 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức và theo quy định của pháp luật.

Ngọc Trâm (Nguoiduatin.vn)