Cụ bà 100 tuổi mọc 8 cái răng

20/10/2015 20:44:14

Cụ Hai có 68 cháu nội, ngoại; 62 chắt và 13 chút. Năm 2014 đến nay, cụ bắt đầu mọc trở lại 8 cái răng.