Có tới 110 chung cư, nhà cao tầng đi vào hoạt động nhưng chưa nghiệm thu PCCC

13/11/2019 17:20:18

Trong giai đoạn 2014 – 2018, tại nước ta vẫn còn tồn tại 110 công trình chung cư, nhà cao tầng đã được chủ đầu tư đưa vào hoạt động nhưng chưa được nghiệm thu về PCCC.

Tại Báo cáo, kết quả giám sát về "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy giai đoạn 2014 - 2018", tại mục Kết quả công tác thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC đã nêu lên những thực trạng còn tồn tại.

Theo báo cáo, sau khi luật PCCC có hiệu lực, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương khi lập, phê duyệt đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch đô thị và xây dựng công trình đã chú ý kết hợp các nội dung liên quan bảo đảm công tác PCCC. 

Trong thời gian 2014 - 2018, lực lượng Cảnh sát PCCC toàn quốc đã xem xét thẩm duyệt thiết kế về PCCC cho 58.504 dự án, công trình; tổ chức nghiệm thu về PCCC cho 29.230 dự án, công trình.

Có tới 110 chung cư, nhà cao tầng đi vào hoạt động nhưng chưa nghiệm thu PCCC
Hình ảnh vụ cháy chung cư Carina Plaza - TP Hồ Chí Minh.

Chính phủ, các bộ, ngành, đặc biệt là Bộ Công an đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về thiết kế, thẩm duyệt về PCCC; cắt bỏ những thủ tục hành chính không cần thiết (bãi bỏ 2 thủ tục là cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC và kiểm tra thi công về PCCC); niêm yết công khai thủ tục, hồ sơ, lệ phí trong lĩnh vực này nên thời gian thực hiện thủ tục thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC được rút ngắn (đã cắt giảm trung bình 20% thời gian thực hiện thủ tục).

Bên cạnh đó, để bảo đảm yêu cầu về PCCC, các bộ, ngành, địa phương đã tăng cường chấn chỉnh, thực hiện các quy định pháp luật về thẩm duyệt, nghiệm thu PCCC đối với các dự án, công trình, do vậy hầu hết các dự án, công trình thuộc diện phải thẩm duyệt về PCCC xây dựng mới từ thời điểm có Luật PCCC và Luật Xây dựng đều được thẩm định, thẩm duyệt về PCCC trước khi cấp phép xây dựng.

Báo cáo cũng nêu rõ, hiện nay cả nước vẫn còn 2.662 công trình có nguy hiểm về cháy, nổ đã đưa vào sử dụng nhưng chưa được thẩm duyệt thiết kế hoặc đã thẩm duyệt nhưng chưa được nghiệm thu về PCCC, trong đó chủ yếu là các công trình được đưa vào sử dụng trước khi Luật PCCC (năm 2001) có hiệu lực.

Tính đến tháng 7/2018, cả nước vẫn tồn tại 110 công trình chung cư, nhà cao tầng đã được chủ đầu tư đưa vào hoạt động nhưng chưa được nghiệm thu về PCCC. Theo báo cáo của Chính phủ, nguyên nhân chủ yếu là do chủ đầu tư tự ý điều chỉnh thiết kế, thi công sai so với thiết kế được duyệt, lựa chọn, lắp đặt các hệ thống, thiết bị PCCC không đồng bộ...

Ngoài ra, do sức ép về thời hạn xây dựng công trình nên chủ đầu tư phải bàn giao nhà cho người dân vào ở trong khi chưa hoàn thiện hệ thống kỹ thuật PCCC. Đối với việc xử lý với các công trình này còn gặp nhiều khó khăn do liên quan đến mặt bằng kết cấu xây dựng và kinh phí đầu tư khắc phục.

Công tác phối hợp giữa các cơ quan Cảnh sát PCCC với các cơ quan chức năng trong thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC hiện nay được triển khai thực hiện khá tốt, nhất là trong cấp phép xây dựng đối với các dự án công trình. 

Tuy nhiên, trong công tác quy hoạch, nhất là quy hoạch đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, rừng, các kho hóa chất... sự phối hợp còn chưa tốt. Hiện nay, cả nước mới chỉ có 250/811 đô thị có quy hoạch về cấp nước chữa cháy, còn nhiều khu công nghiệp, khu dân cư chưa được quy hoạch về giao thông, cấp nước chữa cháy.

Theo Lê Bảo (Giadinh.net.vn)