Cơ cấu Chính phủ khóa 14

28/07/2016 14:05:00

Các thành viên chính phủ mới có tuổi trung bình 56, người trẻ nhất 46 tuổi. Hà Tĩnh là quê của nhiều thành viên chính phủ nhất, với 4 người.

 
Các thành viên chính phủ mới có tuổi trung bình 56, người trẻ nhất 46 tuổi. Hà Tĩnh là quê của nhiều thành viên chính phủ nhất, với 4 người.
 
Cơ cấu Chính phủ khóa 14