Chợ gốm Bát Tràng đột ngột đóng cửa, tiểu thương đánh trống phản đối

06/02/2017 16:40:00

Sáng 6/2, hàng chục tiểu thương giơ biển đánh trống phản đối việc Công ty Cổ phần Sứ Bát Tràng (Long Biên, Hà Nội) tự ý đóng cửa để cải tạo mặt bằng. Dù chính quyền sau đó đã phá khóa chợ, động viên bà con vào bán hàng nhưng việc bán buôn vẫn đình trệ.

Sáng 6/2, hàng chục tiểu thương giơ biển đánh trống phản đối việc Công ty Cổ phần Sứ Bát Tràng (Long Biên, Hà Nội) tự ý đóng cửa để cải tạo mặt bằng. Dù chính quyền sau đó đã phá khóa chợ, động viên bà con vào bán hàng nhưng việc bán buôn vẫn đình trệ.