Chính thức tăng mức bồi thường bảo hiểm xe cơ giới từ 1/3

22/01/2021 15:23:36

Thông tư 04/2021/TT-BTC đã nâng mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra.

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 04/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/3/2021.

Mức phí bảo hiểm bảo hiểm bắt buộc

Theo quy định tại Phụ lục I của Thông tư 04/2021/TT-BTC, mức phí bảo hiểm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới cơ bản được giữ nguyên so với quy định tại Thông tư 22/2016/TT-BTC.

Cụ thể, mức phí bảo hiểm bắt buộc đối với xe mô tô từ 50 cc trở xuống là 55.000 đồng và 60.000 đồng đối với xe mô tô 2 bánh trên 50 cc. Đặc biệt, mức phí bảo hiểm bắt buộc đối với xe máy điện là 55.000 đồng.

Đối với xe mô tô 3 bánh là 290.000 đồng. Mức phí bảo hiểm với xe ô tô từ 437.000 đồng đến 4.813.000 đồng tùy thuộc số chỗ ngồi và loại hình (Xe ô tô không kinh doanh vận tải; Xe ô tô kinh doanh vận tải; Xe ô tô chở hàng (xe tải)).

Mức phí áp dụng với xe tập lái bằng 120% mức phí của xe cùng chủng loại; với xe taxi tính bằng 170% của phí xe kinh doanh cùng chủng loại.

Phí bảo hiểm của xe cứu thương được tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe vừa chở người vừa chở hàng (pickup, minivan) kinh doanh vận tải.

Phí bảo hiểm của xe chở tiền được tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe dưới 6 chỗ ngồi quy định tại xe ô tô không kinh doanh vận tải.

Phí bảo hiểm của các loại xe ô tô chuyên dùng khác có quy định trọng tải thiết kế được tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe chở hàng cùng trọng tải quy định tại xe ô tô chở hàng (xe tải); trường hợp xe không quy định trọng tải thiết kế, phí bảo hiểm bằng 120% phí bảo hiểm của xe chở hàng có trọng tải dưới 3 tấn.

Đầu kéo rơ-moóc tính bằng 150% của phí xe trọng tải trên 15 tấn. Phí bảo hiểm của xe đầu kéo rơ-moóc là phí của cả đầu kéo và rơ moóc.

Máy kéo, xe máy chuyên dùng tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe chở hàng dưới 3 tấn quy định tại xe ô tô chở hàng (phí bảo hiểm của máy kéo là phí của cả máy kéo và rơ moóc).

Tăng mức bồi thường bảo hiểm ô tô, xe máy lên 150 triệu đồng/người/vụ tai nạn

Theo quy định tại Thông tư 22/2016/TT-BTC thì mức bảo hiểm tối đa là 100 triệu đồng/người/vụ tai nạn.

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 4 Thông tư 04/2021/TT-BTC, mức trách nhiệm bảo hiểm với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra là 150 triệu đồng cho một người trong một vụ tai nạn.

Đối với thiệt hại về tài sản do xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh; xe gắn máy và các loại xe có kết cấu tương tự gây ra là 50 triệu đồng/vụ. Trường hợp do xe ô tô, máy kéo… gây ra mức bồi thường là 100 triệu đồng/vụ.

Quy định rõ ràng về tỷ lệ của từng nội dung chi

Căn cứ vào các quy định tại khoản 1 Điều 24, khoản 2 Điều 27 Nghị định 03/2020/NĐ-CP và kết quả hoạt động của Quỹ bảo hiểm xe cơ giới thời gian qua, Thông tư 04/2021/TT-BTC đã thay đổi tỷ lệ của từng nội dung chi của quỹ bảo hiểm xe cơ giới so với quy định hiện hành.

Theo đó, tại Điều 5 Thông tư 04/2021/TT-BTC quy định, đối với chi hỗ trợ nhân đạo, thì mức chi không thấp hơn 25% tổng số tiền đóng vào quỹ hàng năm và số dư quỹ các năm trước (nếu có). Đồng thời, đối với công tác đề phòng, hạn chế tổn thất, tai nạn giao thông đường bộ, mức chi không vượt quá 20% tổng số tiền đóng vào quỹ hàng năm và số dư quỹ các năm trước (nếu có).

Đối với tổ chức tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông đường bộ và chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, thì mức chi không vượt quá 15% tổng số tiền đóng vào quỹ hàng năm và số dư quỹ các năm trước (nếu có).

Bên cạnh đó, mức chi hỗ trợ cho lực lượng công an trong công tác phối hợp với hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, hội đồng quản lý quỹ bảo hiểm xe cơ giới và các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong công tác đề phòng, hạn chế tổn thất, phòng chống gian lận trong kinh doanh bảo hiểm và thực hiện quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, thì mức chi không vượt quá 10% tổng số tiền đóng vào quỹ hàng năm.

Đối với hỗ trợ khen thưởng thành tích cho các tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, đề phòng hạn chế tổn thất, tai nạn giao thông, bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ thì mức chi không vượt quá 5% tổng số tiền đóng vào quỹ hàng năm.

Thông tư 04/2021/TT-BTC cũng quy định, đối với chi hoàn thiện, duy trì hoạt động cơ sở dữ liệu về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, mức chi không vượt quá 10% tổng số tiền đóng vào quỹ hàng năm.

Đồng thời, mức chi không vượt quá 5% tổng số tiền đóng vào quỹ hàng năm đối với hoạt động của Chương trình bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới ASEAN và hoạt động của Cơ quan quốc gia Việt Nam thực hiện Nghị định thư số 5 về Chương trình bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới ASEAN.

Ngoài ra, thông tư nêu rõ, mức chi không vượt quá 8% tổng số tiền đóng vào quỹ hàng năm đối với chi quản lý quỹ bảo hiểm xe cơ giới.

Theo cục Quản lý giám sát bảo hiểm, trong giai đoạn 2008 - 2019, tổng doanh thu phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới đạt khoảng 18.110 tỷ đồng. Trong đó, từ xe mô tô 2 bánh, xe mô tô 3 bánh, xe gắn máy và các loại xe tương tự khoảng 5.540 tỷ đồng; xe ô tô không kinh doanh vận tải khoảng 5.530 tỷ đồng; xe ô tô kinh doanh vận tải khoảng 2.830 tỷ đồng; xe ô tô chở hàng khoảng 3.510 tỷ đồng; các loại xe cơ giới khác (gồm xe tập lái, xe taxi, xe ô tô chuyên dùng, xe đầu kéo và xe máy chuyên dùng) khoảng 1.588 tỷ đồng.

Theo Hoàng Mai (Nguoiduatin.vn)