Các ca Covid-19 tại Hà Nội, Hưng Yên và Thái Bình đều nhiễm biến thể Ấn Độ

09/05/2021 19:16:17

Kết quả giải trình tự gene 8 bệnh nhân Covid-19 tại Hà Nội, Hưng Yên và Thái Bình, đều thuộc biến thể B1.167.2 của Ấn Độ.

Các ca Covid-19 tại Hà Nội, Hưng Yên và Thái Bình đều nhiễm biến thể Ấn Độ

Ngày 9/5, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, đã giải trình tự gene 8 mẫu của Hưng Yên (2), Hà Nội (1) và Thái Bình (5). Kết quả cả 8 mẫu đều thuộc biến thể B1.167.2 của Ấn Độ.

Trước đó, ngày 7/5, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thông báo kết quả giải trình tự gene các bệnh nhân mắc Covid-19 tại Hà Nội và Hải Dương, cho kết quả biến chủng của Anh và Ấn Độ.

Trước đó, để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là việc xác định nguồn gốc các biến thể của virus SARS-CoV-2, Bộ Y tế đã giao Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tiến hành giải trình tự gene các mẫu do các địa phương gửi về ở những bệnh nhân mắc Covid-19.

Theo Minh Nhân (Doanh Nghiệp và Tiếp Thị)