Bộ Giáo dục đính chính quy định cấm sinh viên bình luận dung tục

05/05/2016 21:24:00

Nội dung gây tranh cãi được loại bỏ khỏi quy chế sinh viên, tuy nhiên hành vi bình luận trên mạng xã hội vẫn bị điều chỉnh bởi các điều khoản khác.

Nội dung gây tranh cãi được loại bỏ khỏi quy chế sinh viên, tuy nhiên hành vi bình luận trên mạng xã hội vẫn bị điều chỉnh bởi các điều khoản khác.

Bộ Giáo dục đính chính quy định cấm sinh viên bình luận dung tục

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản đính chính Quy chế sinh viên với chương trình đào tạo đại học chính quy. Theo đó, Điều 6, chương II của Thông tư số 10, ban hành ngày 5/4/2016 bỏ 10 hành vi cấm sinh viên không được làm.

Trong 10 hành vi sinh viên không được làm có hai nội dung đáng chú ý. Một là cấm tổ chức hoặc tham gia tụ tập đông người, biểu tình, khiếu kiện trái pháp luật, tham gia tệ nạn xã hội, gây rối an ninh, trật tự an toàn trong cơ sở giáo dục đại học hoặc ngoài xã hội. Hai là, sinh viên không được đăng tải, bình luận, chia sẻ bài viết, hình ảnh có nội dung dung tục, bạo lực, đồi trụy, xâm phạm an ninh quốc gia, chống phá Đảng và nhà nước, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân trên mạng Internet.

Sau khi ban hành, nội dung cấm sinh viên đăng tải, bình luận, chia sẻ bài viết, hình ảnh có nội dung dung tục, bạo lực, đồi trụy gây tranh cãi. Nhiều người cho rằng quy định này khó thực hiện, gây lúng túng trong việc xử lý vi phạm bởi không thể kiểm soát hết được hoạt động của sinh viên trên mạng.

Văn bản nêu rõ việc đính chính có hiệu lực từ ngày ký (25/4/2016) và là bộ phận không tách rời của Thông tư số 10 ban hành ngày 5/4/2016. Như vậy, dù đã bỏ toàn bộ phần nội dung liệt kê 10 nhóm hành vi sinh viên không được làm, song các điều khoản khác của quy chế đi kèm vẫn có hiệu lực. Tức là tùy theo mức độ vi phạm, sinh viên vẫn bị xử lý từ khiển trách đến buộc thôi học. Nếu nghiêm trọng, sinh viên được giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật. 

Sau đính chính, các hành vi sinh viên không được làm sẽ thực hiện theo quy định tại Điều 88, Luật Giáo dục, Điều 61, Luật Giáo dục đại học và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Các hành vi đó bao gồm: xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ, nhân viên của cơ sở giáo dục và người học khác; gian lận trong học tập, kiểm tra, thi cử, tuyển sinh; hút thuốc, uống rượu, bia trong giờ học; gây rối an ninh, trật tự trong cơ sở giáo dục và nơi công cộng.

Điều 88, Luật Giáo dục quy định các hành vi người học không được làm:

1. Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ, nhân viên của cơ sở giáo dục và người học khác;
2. Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi cử, tuyển sinh;
3. Hút thuốc, uống rượu, bia trong giờ học; gây rối an ninh, trật tự trong cơ sở giáo dục và nơi công cộng.

Điều 61, Luật Giáo dục đại học quy định các hành vi người học không được làm

1. Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục, nhân viên, người học của cơ sở giáo dục đại học và người khác.

2. Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi cử, tuyển sinh.

3. Tham gia tệ nạn xã hội, gây rối an ninh trật tự trong cơ sở giáo dục đại học hoặc nơi công cộng và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

4. Tổ chức hoặc tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật.

Theo Phương Hòa (VnExpress.net)