Bí thư Đắk Lắk Bùi Văn Cường được giới thiệu bầu làm Tổng thư ký Quốc hội

06/04/2021 18:01:05

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường là một trong 5 nhân sự được đề cử để Quốc hội bầu làm Ủy viên Thường vụ Quốc hội.

Sáng 6/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Các nhân sự này sẽ được Quốc hội bỏ phiếu kín bầu vào chiều cùng ngày.

Theo danh sách đề cử có: Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Đắc Vinh; Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Bùi Văn Cường; Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy; Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà; Phó ban Công tác Đại biểu Nguyễn Thị Thanh.

Bí thư Đắk Lắk Bùi Văn Cường được giới thiệu bầu làm Tổng thư ký Quốc hội
Phó ban Công tác Đại biểu Nguyễn Thị Thanh

Sau khi Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua các Nghị quyết bầu các nhân sự nói trên, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước.

Riêng bà Nguyễn Thị Thanh sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ nhiệm nhiệm vụ mới sau.

Dự kiến, Phó Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Đắc Vinh sẽ được giới thiệu để bầu làm Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên Nhi đồng.

Ông Nguyễn Đắc Vinh sinh năm 1972 (49 tuổi); quê ở huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An; trình độ Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hóa học. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII; ĐBQH khóa XIII, XIV.

Bí thư Đắk Lắk Bùi Văn Cường được giới thiệu bầu làm Tổng thư ký Quốc hội - 1
Ông Nguyễn Đắc Vinh

Ông Vinh trưởng thành từ giảng viên tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội và từng kinh qua các vị trí: Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn từ 10/2011 - 4/2016; Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An từ 4/2016 - 12/2019. Cuối năm 2019, ông được điều động làm Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Bí thư Đắk Lắk Bùi Văn Cường được giới thiệu để bầu làm Tổng thư ký Quốc hội.

Ông Bùi Văn Cường sinh năm 1965 (56 tuổi); quê ở thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương; trình độ: Tiến sĩ Kỹ thuật an toàn hàng hải, Thạc sĩ An toàn hàng hải, Kỹ sư Điều hành tàu biển, Cử nhân Anh văn.

Ông Cường là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII; ĐBQH khóa XIII, XIV.

Bí thư Đắk Lắk Bùi Văn Cường được giới thiệu bầu làm Tổng thư ký Quốc hội - 2
Ông Bùi Văn Cường

Ông đi lên từ giảng viên, Phó bí thư, Bí thư Đoàn trường Đại học Hàng Hải; Bí thư Trung ương Đoàn và kinh quan các chức vụ: Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Từ tháng 7/2019, ông được điều động tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Ông Lê Quang Huy được giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Chủ nhiệm của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường. 

Ông Huy sinh năm 1966 (55 tuổi); quê ở huyện Hoài Đức, Hà Nội; trình độ Tiến sĩ Công nghệ thông tin, Kỹ sư Xây dựng dân dụng; là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; ĐBQH khóa XII, XIII, XIV.

Bí thư Đắk Lắk Bùi Văn Cường được giới thiệu bầu làm Tổng thư ký Quốc hội - 3
Ông Lê Quang Huy

Ông từng kinh qua các chức vụ: Phó Giám đốc rồi Giám đốc Trung tâm Thông tin Tư liệu, Ban Khoa giáo Trung ương Đảng; Ủy viên Thường trực, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Cuối năm 2017, ông trở về giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường cho đến nay.

Ông Vũ Hải Hà được giới thiệu để Quốc hội bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại. 

Ông Vũ Hải Hà sinh năm 1969 (52 tuổi); quê ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định; Thạc sĩ Quản lý chính sách công, Cử nhân Luật, Cử nhân Ngôn ngữ; là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; đại biểu Quốc hội khóa XIII, XIV.

Bí thư Đắk Lắk Bùi Văn Cường được giới thiệu bầu làm Tổng thư ký Quốc hội - 4
Ông Vũ Hải Hà

Ông từng kinh qua các chức vụ: Vụ trưởng Vụ Đối ngoại, Văn phòng Quốc hội; Ủy viên Thường trực, rồi Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội đến nay.

Theo Thu Hằng - Trần Thường (VietNamNet)