5 tên đường ở TP.HCM sai do cấp quận, huyện quản lý

28/09/2020 22:45:00

5/38 tên đường bị đặt sai không thuộc quản lý của Sở Giao thông Vận tải mà do UBND cấp quận, huyện quản lý. Do đó, các đơn vị này có trách nhiệm chỉnh sửa lại cho đúng.

Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP.HCM Võ Khánh Hưng đã có báo cáo về việc chỉnh sửa bảng tên đường sai tên nhân vật lịch sử so với quyết định đặt tên đường của UBND TP.HCM.

5 đường có nhân vật trên bảng tên sai gồm: đường Bùi Hữu Diên (tên theo quyết định) - Bùi Hữu Diện (bảng tên đường hiện tại); Đỗ Cơ Quang - Đỗ Quang Cơ; Nguyễn Trọng Trì - Nguyễn Trọng Trí; Nguyễn Chánh Sắt - Nguyễn Chánh Sắc; Đoàn Triết Minh - Đoàn Minh Triết.

Đối với nhóm này, Sở Văn hóa Thể thao đề xuất UBND TP.HCM chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải điều chỉnh lại bảng tên cho đúng với tên nhân vật lịch sử trong các quyết định.

5 tên đường ở TP.HCM sai do cấp quận, huyện quản lý
TP.HCM có 38 tên đường bị đặt sai. Ảnh: P.T.

Tuy nhiên, Sở Giao thông Vận tải cho biết theo phân cấp, hiện nay, đường Bùi Hữu Diên, Nguyễn Trọng Trì do UBND quận Bình Tân quản lý. Đường Nguyễn Chánh Sắt do UBND quận Tân Bình quản lý. Đường Đoàn Triết Minh, Đỗ Cơ Quang giao cho UBND huyện Củ Chi.

Do đó, Sở Giao thông Vận tải kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo UBND các quận, huyện kể trên điều chỉnh, thay thế các bảng tên đường theo đúng quyết định đặt tên của thành phố.

Trước đó, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM đã báo cáo UBND thành phố về 38 tuyến đường được đặt tên không chính xác. Theo đó, Sở Văn hóa và Thể thao chia 38 tuyến đường đặt tên không chính xác làm 4 nhóm.

Nhóm thứ nhất gồm 5 đường có nhân vật trên bảng tên đường sai so với quyết định của UBND TP.HCM. Nhóm thứ 2 gồm 6 tên đường sai họ tên nhân vật lịch sử do quyết định của UBND TP.HCM.

Nhóm thứ 3 gồm 8 tuyến đường được đặt tên không chính xác với họ, tên nhân vật lịch sử. Với 3 nhóm này, Sở Văn hóa và Thể thao đề xuất thực hiện đổi tên đường theo đúng nhân vật lịch sử.

Nhóm cuối cùng gồm 19 tuyến đường được đặt tên theo phương ngữ và lệ kỵ húy, hoặc đặt theo tên khác của nhân vật lịch sử. Sở Văn hóa và Thể thao đề xuất giữ nguyên nhóm này để tránh xáo trộn, thay đổi tên đường, ảnh hưởng đến người dân.

Theo Thu Hằng (Tri Thức Trực Tuyến)