Cử đội phản ứng nhanh kiểm tra ngay khách sạn có cách ly tổ bay, phi hành đoàn quốc tế

Cử đội phản ứng nhanh kiểm tra ngay khách sạn có cách ly tổ bay, phi hành đoàn quốc tế

Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 giao Bộ Y tế cử các đội phản ứng nhanh đến kiểm tra ngay các khách sạn đang được sử dụng để tổ chức cách ly tổ bay, phi hành đoàn quốc tế; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có)…

Lộ thân rỗng, rễ mục của cây phượng còn lại ở trường THCS Bạch Đằng

Lộ thân rỗng, rễ mục của cây phượng còn lại ở trường THCS Bạch Đằng

Sau khi đốn hạ, cây phượng còn lại của trường THCS Bạch Đằng lộ ra phần gốc bị bọng, sam mục, thân cây rỗng.

Xem thêm