Video: TP HCM thay công tơ, không cần đến nhà ghi số điện

27/08/2017 09:38:00

Với đồng hồ điện mới, người dân sẽ theo dõi biểu đồ điện của mình hàng ngày, nhân viên điện lực không còn phải đến từng nhà ghi số điện. 

Với đồng hồ điện mới, người dân sẽ theo dõi biểu đồ điện của mình hàng ngày, nhân viên điện lực không còn phải đến từng nhà ghi số điện.