Video: Thâm nhập cơ sở sản xuất rượu mất vệ sinh

18/03/2017 09:26:00

Không thể tin rằng những nơi thu mua phế liệu, những chiếc thùng cáu bẩn vốn dùng đựng hóa chất lại là nơi chứa những loại rượu tự xưng là nhà nấu, rượu quê.

Không thể tin rằng những nơi thu mua phế liệu, những chiếc thùng cáu bẩn vốn dùng đựng hóa chất lại là nơi chứa những loại rượu tự xưng là nhà nấu, rượu quê.

 

Thâm nhập cơ sở sản xuất rượu mất vệ sinh

Theo VTV24