Video: Tên lửa đạn đạo liên lục địa là gì?

05/07/2017 13:45:00

Một vũ khí được gọi là tên lửa đạn đạo liên lục địa khi đạt tầm bắn trên 5.500 km và có khả năng mang một hoặc nhiều đầu đạn hạt nhân.

Một vũ khí được gọi là tên lửa đạn đạo liên lục địa khi đạt tầm bắn trên 5.500 km và có khả năng mang một hoặc nhiều đầu đạn hạt nhân.