Video: Những trường hợp bị phạt tiền nếu không đổi Chứng minh nhân dân sang thẻ Căn cước gắn chip

18/06/2021 09:52:58

Dưới đây là 6 trường hợp bị phạt tiền nếu không thực hiện đổi tử Chứng minh thư sang thẻ Căn cước công dân gắn chip theo quy định.

Những điều cần biết khi đổi Chứng minh thư nhân dân sang thẻ Căn cước công dân gắn chip.

Theo Mai Anh (Trí Thức Trẻ)