Video: Những nơi được bảo vệ nghiêm ngặt bậc nhất trên thế giới

09/10/2019 11:11:37

Nhà Trắng là một trong những nơi được bảo vệ nghiêm ngặt dành cho tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, vẫn còn có một số nơi bí mật được bảo vệ an toàn bậc nhất trên thế giới.

Theo Minh Nguyệt - Tuấn Nguyễn (Tri Thức Trực Tuyến)