Video: Người dân đổ xô về hồ Kẻ Gỗ bắt cá sau lũ

26/10/2020 11:11:26

Mang cần câu đến khu vực xả tràn hồ Kẻ Gỗ, người dân Hà Tĩnh có thể bắt được cả yến cá mỗi ngày.

Theo Nguyễn Dương - Hoàng Hiệp (Tri Thức Trực Tuyến)