Video: Ngọc Miu òa khóc xin gặp con tại tòa

07/05/2019 13:39:10

Khi thấy con trai của mình đứng ngoài cổng, Ngọc Miu bật khóc và xin gặp con của mình. Tuy nhiên, bị cáo nhanh chóng được đưa lên xe thùng về trại tạm giam.

Theo Trương Khởi (Tri Thức Trực Tuyến)