Video: Một tháng chống dịch Covid-19 ở Đà Nẵng

24/08/2020 11:00:53

Sau 30 ngày căng mình chống Covid-19, Đà Nẵng đạt được những thành tựu bước đầu. Lãnh đạo Bộ Y tế tin tưởng việc sớm chấm dứt dịch tại thành phố.

Theo Hoàng Hiệp - Văn Nguyện (Tri Thức Trực Tuyến)