Video: Lính cứu hỏa nhảy dù từ trực thăng để dập tắt cháy rừng ở Siberia

14/07/2020 14:48:17

Ít nhất 50 đám cháy rừng hoành hành khắp Siberia, ở vùng Irkutsk, gần hồ Baikal. Lính cứu hỏa đã được điều động nhảy dù từ trực thăng xuống để "giải cứu" những khu rừng.

Theo Minh Khôi (Tri Thức Trực Tuyến)

Error Code : 0

Error Message : Unable to load template file 'ads/catfish/catfish_innity'

Error Traces :

I apologise for any inconvenience