Video: Đường đi của áp thấp nhiệt đới trước khi vào đất liền

16/10/2020 09:47:13

Trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây tây bắc, vận tốc 25-30 km/h và đi vào đất liền các tỉnh Đà Nẵng - Khánh Hòa.

Theo Mỹ Hà (Tri Thức Trực Tuyến)