Video Đủ loại biển hiệu trên tuyến phố một thời mặc 'đồng phục'

21/10/2018 08:13:09

Sau 2 năm thực hiện, tuyến phố Lê Trọng Tấn được chọn thiết kế biển hiệu kiểu mẫu đầu tiên ở Hà Nội coi như thất bại bởi sự thiếu hợp lý trong thực tiễn.

Theo Phạm Trường (Tri Thức Trực Tuyến)