Video: Đội nữ cảnh sát dẫn đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng XIII

27/01/2021 16:06:42

20 nữ cảnh sát giao thông được huy động cùng nam đồng nghiệp dẫn đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng XIII.

Theo Đình Hiếu (VietNamNet)