Video: Đại sứ New Zealand: "Đi bộ ở Việt Nam là một thử thách"

27/03/2017 09:55:00

Đại sứ New Zealand Wendy Matthews nói rằng điều "làm khó" bà nhất tại Việt Nam là tình trạng giao thông và làm người đi bộ trên vỉa hè Việt Nam là "một thử thách".

Đại sứ New Zealand Wendy Matthews nói rằng điều "làm khó" bà nhất tại Việt Nam là tình trạng giao thông và làm người đi bộ trên vỉa hè Việt Nam là "một thử thách".