Vdeo Chủ tịch công ty Thanh Hà: Chúng tôi bị lấy trộm dầu thải

23/10/2019 09:13:29

Từ năm 2017 Công ty gốm sứ Thanh Hà (Phú Thọ) đã ký hợp đồng với một đơn vị xử lý tuy nhiên cho đến nay công ty xử lý này chưa hề thu gom được 1m3 dầu thải nào.

 Theo Đình Hiếu (VietNamNet)

Error Code : 0

Error Message : Unable to load template file 'ads/catfish/catfish_tenmax.tpl.tpl'

Error Traces :

I apologise for any inconvenience