Nhân viên y tế Bệnh viện K hối hả vận chuyển đồ tiếp tế, hàng từ thiện dưới cái nóng oi bức gần 40 độ C

16/05/2021 08:29:40

Hơn chục nhân viên Bệnh viện K cơ sở Tân Triều không ngừng vận chuyển các thùng đồ tiếp tế, hàng từ thiện liên tục được đưa tới.

Gần 10 ngày qua, Bệnh viện K - Tân Triều thực hiện phong tỏa nghiêm ngặt với hàng nghìn người gồm cả nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà chăm sóc. Mỗi ngày, bệnh viện này tiếp nhận hàng chục tấn đồ tiếp tế từ người nhà, hàng từ thiện.

Khu vực tiếp nhận hàng hóa được đặt tại cổng Bệnh viện K - Tân Triều trên đường Xa La - Nguyễn Xiển liên tục đầy ứ các thùng đồ. Hơn chục nhân viên y tế của bệnh viện làm việc hết công suất dưới cái nóng oi bức gần 40 độ C để giải tỏa lượng hàng gửi đến đồng thời phải đảm bảo đúng quy trình về phòng chống lây lan dịch bệnh.

Nhân viên y tế Bệnh viện K hối hả vận chuyển đồ tiếp tế, hàng từ thiện dưới cái nóng oi bức gần 40 độ C
Các thùng đồ tiếp tế, hàng từ thiện liên tục được nhân viên vận chuyển vào phía trong viện.

Nhân viên y tế Bệnh viện K hối hả vận chuyển đồ tiếp tế, hàng từ thiện dưới cái nóng oi bức gần 40 độ C - 1

Nhân viên y tế Bệnh viện K hối hả vận chuyển đồ tiếp tế, hàng từ thiện dưới cái nóng oi bức gần 40 độ C - 2
Theo quy định, tất cả hàng gửi đến đều phải phun khử khuẩn trước khi chuyển vào trong.
Nhân viên y tế Bệnh viện K hối hả vận chuyển đồ tiếp tế, hàng từ thiện dưới cái nóng oi bức gần 40 độ C - 3
Hàng chục tấn hàng hóa từ thiện, tiếp tế chuyển về đây mỗi ngày.

Nhân viên y tế Bệnh viện K hối hả vận chuyển đồ tiếp tế, hàng từ thiện dưới cái nóng oi bức gần 40 độ C - 4

Nhân viên y tế Bệnh viện K hối hả vận chuyển đồ tiếp tế, hàng từ thiện dưới cái nóng oi bức gần 40 độ C - 5
Khu vực nhận hàng liên tục được xếp đầy.

Nhân viên y tế Bệnh viện K hối hả vận chuyển đồ tiếp tế, hàng từ thiện dưới cái nóng oi bức gần 40 độ C - 6

Nhân viên y tế Bệnh viện K hối hả vận chuyển đồ tiếp tế, hàng từ thiện dưới cái nóng oi bức gần 40 độ C - 7
Các nhân viên không ngừng chuyển hàng mới giải tỏa được lượng hàng chuyển về hết xe này đến xe khác.

Nhân viên y tế Bệnh viện K hối hả vận chuyển đồ tiếp tế, hàng từ thiện dưới cái nóng oi bức gần 40 độ C - 8

Nhân viên y tế Bệnh viện K hối hả vận chuyển đồ tiếp tế, hàng từ thiện dưới cái nóng oi bức gần 40 độ C - 9

Nhân viên y tế Bệnh viện K hối hả vận chuyển đồ tiếp tế, hàng từ thiện dưới cái nóng oi bức gần 40 độ C - 10
Chiếc nón lá rất hiệu quả trong việc giảm bớt cái nắng nóng, oi bức gần 40 độ C.

Nhân viên y tế Bệnh viện K hối hả vận chuyển đồ tiếp tế, hàng từ thiện dưới cái nóng oi bức gần 40 độ C - 11

Theo Chí Cường (Giadinh.net.vn)