Infographics: 2 chuỗi lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng tại Việt Nam hiện nay

04/05/2021 08:50:23

Từ những trường hợp không tuân thủ nghiêm quy trình cách ly, dịch Covid-19 tại Việt Nam đang bùng phát trở lại với hàng chục ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Infographics: 2 chuỗi lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng tại Việt Nam hiện nay

Theo Hoàng Lâm (VOV)