Infographic: Vi phạm về phòng chống dịch Covid-19 có thể bị phạt đến 80 triệu đồng

18/06/2021 19:24:11

Luật sư Cao Thế Luận, Công ty TNHH Luật Kao Kiến, cho biết theo quy định có các hành vi vi phạm pháp luật trong công tác phòng chống Covid-19 sau:

Infographic: Vi phạm về phòng chống dịch Covid-19 có thể bị phạt đến 80 triệu đồng

Theo Trường Hoàng - A.Thanh (Nld.com.vn)