Infographic: Quy định mới nhất việc đi lại ở TP.HCM trong thời gian giãn cách

30/07/2021 08:45:45

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình đã ký ban hành văn bản 2522/UBND-VX hướng dẫn kiểm soát việc di chuyển trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Infographic: Quy định mới nhất việc đi lại ở TP.HCM trong thời gian giãn cách

 Theo A.Thanh (Nld.com.vn)