Infographic Phân loại và cách ly người nhiễm- nghi nhiễm COVID-19 ra sao?

10/06/2021 14:36:01

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đặc biệt là nhiều chuỗi lây nhiễm chưa xác định nguồn gốc, việc phân loại, cách ly người nhiễm, nghi nhiễm và tiếp xúc với người nhiễm, nghi nghiễm có ý nghĩa quan trọng để khoanh vùng dịch, hạn chế dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Infographic Phân loại và cách ly người nhiễm- nghi nhiễm COVID-19 ra sao?

Theo Ngọc Lâm (Tiền Phong)