Infographic: Những cán bộ cấp cao bị kỷ luật trong năm 2021

24/12/2021 09:59:52

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng tiếp tục được siết chặt khi năm 2021, hàng loạt cán bộ cấp cao đương chức và nghỉ hưu bị xử lý vì sai phạm trong quá trình công tác.

Infographic: Những cán bộ cấp cao bị kỷ luật trong năm 2021

Theo Thu Uyên - Kim Anh (Vov.vn)