Infographic: Chiến dịch tiêm vắc-xin Covid-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi

09/11/2021 08:13:39

Từ tháng 11/2021, chiến dịch tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ em từ 12-17 tuổi sẽ được tổ chức trên địa bàn xã/phường toàn quốc.

Infographic: Chiến dịch tiêm vắc-xin Covid-19 cho trẻ từ 12-17 tuổi

 Theo A.Thanh (Nld.com.vn)