Infographic Chi tiết những phương tiện được lưu thông vào Hà Nội thời kỳ giãn cách

25/07/2021 08:55:37

Ngày 24/7, Sở Giao thông vận tải Hà Nội công bố có 2 nhóm "luồng xanh", gồm “luồng xanh quốc gia kết nối với luồng xanh thành phố Hà Nội” và “luồng xanh trên địa bàn thành phố Hà Nội”. Dưới đây là chi tiết những tuyến "luồng xanh" ra, vào Thủ đô.

Infographic Chi tiết những phương tiện được lưu thông vào Hà Nội thời kỳ giãn cách

Theo Trọng Đảng - Kiều Tú (Tiền Phong)