Hà Nội nắng nóng nung người trước khi đón mưa giải nhiệt

25/06/2022 15:37:57

Theo dự báo, nền nhiệt chung của khu vực miền Bắc, cũng như thủ đô Hà Nội trong vài ngày tới tiếp tục quay lại ngưỡng nắng nóng.

Theo Nguyễn Trọng Quân (Tiền Phong)