Gần nửa số thành viên chính phủ là tiến sĩ

09/04/2016 19:26:43

Trong thành phần Chính phủ mới được thông qua, 13 trên tổng 27 người có học vị tiến sĩ. Số bộ trưởng có chuyên môn về Kinh tế áp đảo, chiếm hơn 60%.

Trong thành phần Chính phủ mới được thông qua, 13 trên tổng 27 người có học vị tiến sĩ. Số bộ trưởng có chuyên môn về Kinh tế áp đảo, chiếm hơn 60%.

>> Chính phủ có 3 Phó thủ tướng, 18 bộ trưởng mới
>> Chân dung 27 thành viên Chính phủ
>> Đại biểu Quốc hội kỳ vọng gì ở 3 tân Phó Thủ tướng?

Theo Việt Trung (VnExpress.net)