Đang gọi video, mẹ trẻ bế con bị giặt phăng điện thoại, kẻ trộm nhanh chóng nhận cái kết bẽ bàng

21/05/2020 15:13:12

Kẻ tham lam bị đồng nghiệp phát giác sau đó chưa đầy một ngày.

Đang gọi video, mẹ trẻ bế con bị giặt phăng điện thoại

Theo Duy Nam (Tổ Quốc)