Dân nghèo rưng rưng nước mắt vì được nhận gạo miễn phí lúc khó khăn

06/08/2021 13:45:19

Theo ghi nhận của VietNamNet, trong ngày đầu tiên “ATM gạo” hoạt động đã có rất nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn đến để nhận gạo.

Theo Đình Tuyến - Lê Thảo (VietNamNet)