Cơ cấu đại biểu Quốc hội hiện nay so với dự kiến khóa mới

04/03/2021 07:05:14

So với khóa XIV, cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XV dự kiến giảm số lượng ở các cơ quan Chính phủ để tăng đại biểu hoạt động chuyên trách.

Cơ cấu đại biểu Quốc hội hiện nay so với dự kiến khóa mới

Theo Việt Chung - Hoàng Thùy (VnExpress.net)