Clip: iOS 9 ra mắt, hỗ trợ cả iPhone 4S, iPad mini

09/06/2015 06:53:47

Để cập nhật bản iOS 9, iPhone cần 1,8 GB dung lượng lưu trữ trống, thay vì 4,6 GB như bản trước đây.

Để cập nhật bản iOS 9, iPhone cần 1,8 GB dung lượng lưu trữ trống, thay vì 4,6 GB như bản trước đây.
Theo Thành Duy (Zing.vn)