Chân dung 5 ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới

07/04/2021 21:50:17

Ông Bùi Văn Cường, ông Nguyễn Đắc Vinh, ông Vũ Hải Hà, ông Lê Quang Huy và bà Nguyễn Thị Thanh là 5 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới.

Chân dung 5 ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới

Theo Nguyễn Hiền - Quang Huy (Vov.vn)